Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 30. Prosinec 2021.

Vlastníkem tohoto webu je:

Tadeáš Vančura
V Lískách 1778, Praha, 14200
Česká republika
Email: expressinfo@expressinfo.cz
Telefonní číslo: Neveřejné

1. Obecné

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

Back to top button