Příroda

Krokodýl nemůže vypláznout jazyk

Krokodýl nepoužívá jazyk k jídlu

Jedna zvláštnost krokodýlů je ta, že mají jazyk připevněný membránou k patru. S jazykem tak krokodýl prakticky nemůže hýbat a na rozdíl od většiny zvířat neslouží nijak k příjmu potravy. Jazyk je upevněn tak pevně,  že ho krokodýl nemůže ani vypláznout.

Vzhledem k tomu, že krokodýli tráví spoustu času pod vodou, tak je hlavní funkcí jazyka udržovat hrdlo uzavřené, aby do krku nezatékala voda a krokodýl se neutopil. Kromě toho slouží také k odvádění přebytečné soli z těla.

Kromě toho je nemožnost vypláznutí jazyka i praktická. Krokodýl má obrovsky silný stisk čelistí a je schopný poměrně rychle svojí tlamu zavírat nebo otevírat. Kdyby tak omylem jazyk během tohoto manévru vyplázl, tak by si ho snadno ukousl. Takto mu žádné nebezpečí nehrozí.

Aligátoři jazyk vypláznout mohou

Na rozdíl od krokodýlů je aligátoří jazyk větší a rozkládá se po celé tlamě. Zadní částí mohou aligátoři také zacpat hrdlo, aby mohli trávit čas ve vodě. Umožňuje to také aligátorům otevřít tlamu i pod vodou a ulovit tak svoji oběť. A ano, mohou také jazyk vypláznout ven, pokud chtějí.

Je to celkem zvláštní rozdíl mezi zvířaty, které se pro neodborníky velmi podobají. Je ale pravda, že pokud jedno takovéto zvíře uvidíte, jazyk mu pravděpodobně zkoumat nebudete.

Zdroj
Animals
Back to top button