Lidé

Příliš mnoho domácích úkolů zhoršuje zdraví i známky studentů

Žáci a studenti by neměli na domácích úkolech přesáhnout 2 hodiny denně

Už je dnes v podstatě zažitou praxí, že studenti dostanou ze školy spoustu práce na doma. Jen málo jich tyto domácí úkoly plní rádo, a věda jim dává za pravdu. Rozhodně neplatí, že čím více se student doma učí, tím lepší má známky nebo i výsledky v dospělém životě. Příliš úkolů navíc zhoršuje i zdraví a přidává na stresu, což vzhledem k věku studentů rozhodně není ideální.

Podle vědců je pro studenty středních škol optimální zhruba 90 minut domácích úkolů a studia denně, maximálně pak 2 hodiny. Pokud je úkolů více, tak student nemá čas na kamarády nebo rodinu, ale také nemá energii učit se další důležité aktivity nebo získávat zkušenosti v mnoha oblastech, které jsou pro dospělý život zásadní. Jde hlavně o takzvané jemné dovednosti v oblasti socializace nebo schopnosti správně se vyjadřovat. Student, který má naloženo až moc úkolů, je totiž většinou sám.

Problém s domácími úkoly je také ten, že mnohdy jde jen o práci, která studenta nikam neposune a nenutí ho se jakkoliv vzdělat. Studenti si nejvíce stěžují právě na to, že úkoly se často skládají pouze z nudného opisování údajů, které jim pouze zabírá čas.

Zdroj
Stanford
Back to top button