Příroda

Včely dokáží rozpoznat lidské tváře

Výzkum ukázal, že včely jsou schopné se učit a rozpoznávat lidské tváře podobně jako my. V jedné studii (zdroj) vědci naučili včely medonosné spojovat obrázek lidské tváře se sladkou odměnou. Včely si pak dokázaly zapamatovat a rozpoznat tuto tvář v dalších pokusech, i když jim byly předloženy obrázky jiných obličejů.

Předpokládá se, že tato schopnost souvisí se schopností včel rozpoznat a zapamatovat si umístění místa, na kterých se nacházejí květy, které využívají k získávání potravy.

Tato schopnost se neomezuje pouze na lidské tváře, včely jsou schopny rozpoznat i jiné obrazy, například vzory, což jim pomáhá efektivněji se orientovat v prostředí.

Kromě toho mohou včely také komunikovat se svými členy kolonie pomocí „tance kmitání„, kterým naznačují polohu zdroje potravy. Tento tanec zahrnuje specifické pohyby a vibrace, které kódují informace o vzdálenosti a směru zdroje potravy vzhledem ke slunci a úlu.

Zdroj
Science.org
Back to top button