LidéVěda a technika

Člověk může trpět dyslexií v jednom jazyce, ale číst výborně v jiném

Různé jazyky potřebují jinou část mozku

Ten, kdo trpí dyslexií, má problémy s učením čtení, ale i čtením samotným. Dyslexie v jednom jazyce se ovšem nemusí přenášet do jiných jazyků. Existují lidé, kteří umí mluvit dvěma jazyky jako rodilý mluvčí, a zatímco v jednom jazyce bychom mohli diagnostikovat těžkou dyslexii, ve druhém může jít o nadprůměrného čtenáře.

Tento poznatek ukazuje, že pro zvládnutí různých jazyků potřebujeme jiné části mozku. Jazyky mohou obsahovat velmi snadno naučitelné hlásky, jako třeba v češtině, ale třeba angličtina je co se hlásek týče velmi nepravidelná. Některé jazyky, jako zase třeba angličtina, jsou velmi strukturované a pořadí slov ve větě nelze měnit, ovšem zase v češtině toto možné je a záleží hlavně na skloňování jednotlivých slov.

Proto třeba někomu může přijít snadnější naučit se anglicky než třeba italsky, ale pro někoho jiného je to zcela opačné. A pokud má někdo problém s funkcí mozku, která je pro naučení se nějakého jazyka klíčová, může se tímto způsobem projevit i dyslexie, která se jinak neprojevuje ve strukturálně jiných jazycích.

Zdroj
Guardian
Back to top button