Historie a kulturaKuriozity

Nejkratší válka v dějinách trvala jen 45 minut

Některé války trvají desítky let, jiné desítky minut

25. srpna roku 1896 zemřel v zanzibarský sultán Hamad bin Thuwaini, který za života dobrovolně spolupracoval s britskou koloniální administrativou.

Hamadův synovec Khalid bin Bargash podnikl po smrti svého strýce státní převrat a ovládl zemi. Britové ovšem chtěli za sultána Hamuda bin Muhammeda, kterého mohli snáze kontrolovat a ovlivňovat.

Khalid bin Bargash ovšem odmítl odstoupit, a namísto toho shromáždil zhruba 2800 mužů a ozbrojenou jachtu HHS Glasgow.

Tímto začal 27. října 1896 nejkratší válečný konflikt v historii. Královské námořnictvo shromáždilo v přístavu před palácem pět válečných lodí a v 9:00, kdy Bargashovi vypršelo ultimátum, začaly lodě pálit na sultánův palác.

Po narůstajících ztrátách i potopené jachtě HHS Glasgow sultán Bargash uprchl. Britové skončili s palbou po 45 minutách. Uvádí se, že válka trvala mezi 38 a 45 minutami a dodnes je konflikt popisován jako Nejkratší válka v dějinách.

Zdroj
Wikipedia
Back to top button