Historie a kultura

V Bibli se nikde nepíše, že Tři králové byli skutečně tři

Jména Kašpar, Melichar a Baltazar přinesla až tradice

Tři králové, nebo také Mudrci z Východu, jsou známí jako ti, kdo přišli dát čerstvé narozenému Ježíši Kristu jako dary zlato, kadidlo a myrhu. Jenže podle Nového zákona vlastně ani vůbec nemuseli být 3 a jména mohou být úplně jiná. Podle Bible přišli mudrci, tedy množné číslo, a přinesli 3 dary, ale mohlo jich být klidně i více, nebo také jen 2.

Jména Kašpar, Melichar a Baltazar, která máme zažité jako jména Tří králů, také nejsou z Bible a v Novém zákoně se o nich nikde nepíše. Tato jména přinesla až pozdější tradice.

A jak se tedy o Tří králích v Bibli píše? Třeba tímto úryvkem: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Zdroj
JBAWikipediaBible.com
Back to top button