PřírodaKuriozity

Mravenčí královna se může dožít až 30 let

Mravenci jsou jednotlivě nahraditelní, ale stejně se dožívají úctyhodného věku

Když si představíme prakticky libovolný druh hmyzu, obvykle bychom čekali, že budou jednotlivci žít rok, možná dva, ale typicky asi spíše ani to ne. Hmyz se umí velmi rychle rozmnožovat a jednotlivci jsou typicky velmi snadno nahraditelní. Třeba taková jednotlivá jepice žije tak krátko, že z evolučního hlediska nemělo smysl, aby se jí vyvinula ústa, takže v dospělém stádiu už ani nepřijímá potravu.

Neplatí to ovšem u všech druhů. Třeba taková mravenčí královna je tak důležitá součást mraveniště, že se dožívá klidně i 30 let. Královny jsou pro mraveniště tak nepostradatelné, že když o ni přijde, tak je v zásadě jisté, že časem kolonie vymře, protože se prostě přestanou mravenci líhnout.

Záleží pak na druhu samotných mravenců, kolik královen se v mraveništi nachází. Pro řadu druhů je norma pouze 1 královna v celé kolonii. Třeba taková kolonie mravence argentinského může mít královen klidně i stovky, a ty se pak tak vysokého věku nedožívají.

Zdroj
WikipediaSciencing
Back to top button