Věda a technikaPříroda

Plameny ohně jsou ve skutečnosti duté

Pokusy s ohněm na doma

Zapalte svíčku a chvíli počkejte, než se plamen rozhoří. Vylít můžete i trochu vosku, aby byl knot delší.

Nad plamenem nebo přímo v plamenu podržte kovové sítko. Vidíte něco zvláštního?

Abyste nemuseli shánět svíčku a hlavně kovové sítko, výsledek uvidíte tady ve videu. Plamen svíčky je dutý, alespoň tedy co se týče oranžové části plamenu.

Plamen svíčky je dutý. Proč vlastně?

Svíčka se skládá vosku, což je palivo, které se taví. Povrchovým napětím je vosk vytahován do knotu. Poté se odpařuje a reaguje s kyslíkem ve vzduchu. Při této reakci vzniká teplo, oxid uhličitý a voda.

Reakce však může probíhat pouze v místě, kde se vzduch setkává s parami vosku. Nemůže probíhat v celém objemu plamenu, pouze na jeho vnější straně. To v praxi znamená, že plameny jsou duté.

A co změna barvy kouře?

Kovová síťka odvádí teplo od plamene, čímž se vosk a vzduch ochladí pod teplotu, při které reagují, takže plamen přestane hořet.

To znamená, že hoření je zastaveno, a vše, co bylo v plamenu, pouze projde sítkem. Viditelné jsou nespálené voskové páry, které kondenzují a vytvářejí drobné bílé kapičky, které vypadají jako bílý kouř.

Při hoření vosku nejprve reaguje vodík z uhlovodíku a vznikají drobné částečky uhlíku. Ty při průchodu přes sítko vytvářejí černý dým. Pokud jsou uvnitř plamene, zahřejí se tak, že jsou žluté, což pak znamená, že i plamen vydává světlo.

Pokud sítko přiložíte ke spodku plamene, zůstane v něm ještě spousta nespáleného vosku, ale sazí se stihne vytvořit jen velmi málo, takže kouř vypadá bílý.

V blízkosti horní části plamene už není žádný zcela nespálený vosk, ale spousta částečně spáleného uhlíku, takže kouř je černý.

Zdroj
TheNakedScientists.com
Back to top button