Příroda

Ročně zemře jen v USA až miliarda ptáků po nárazu do okna

Ročně prý okna způsobí 100 milionů až miliardu mrtvých ptáků. Jak se k tomuhle číslu došlo?

Někde se jde dočíst, že ročně jen v USA zemře po nárazu do okna mezi 100 miliony až 1 miliardou ptáků. To je opravdu masivní číslo a skoro by se mohlo myslet, že jednou vznikla studie, která zkoumala počet mrtvých ptáků po nárazu do oken. Není to ale úplně přesné.

Tato čísla vznikla na základě práce biologa profesora Daniela Klema do Journal of Field Ornithology z roku 1990. Ten tvrdí, že prakticky každá budova má okna a že ročně se o každou budovu zabije 1 až 10 ptáků. No a pak vynásobil počet budov v USA 1x až 10x, takže vzniklo rozpětí mezi 97,6 a 975,6 miliony, které se obvykle zaokrouhluje na 100 milionů až 1 miliardu.

Sám Klem ovšem zdůrazňuje, že by se tato čísla neměla brát jako fakt. Nejde ale ani o počty vycucané z prstu. Přestože ve studii nikdy neřešil například velikost budov nebo oken, počet ptáků v nějaké oblasti atp., šlo o zprůměrování dat sesbíraných za posledních 10 let, kdy se počítalo s čísly u jednotlivých budov. O některou se zabije ročně třeba jeden pták, o výškové budovy zase i několik stovek za hodinu.

Přestože tato čísla dost dobře mohou odrážet skutečnost, zatím nikdo neprovedl přesnější studii, kterou by počet mrtvých ptáků potvrdil, nebo vyvrátil.

Zdroj
BBC
Back to top button