Věda a technikaKuriozity

Země by při scvrknutí na 6 centimetrů byla hladší než kulečníková koule

Země má vlastně velmi hladký povrch

Naší planetu vnímáme zblízka jako poměrně hrbolatou, ale ve skutečnosti je její povrch velmi hladký. Dokonce tak, že kdybychom jí smrskli na zhruba 6 centimetrů, tedy přibližně rozměry kulečníkové koule, byl by povrch této zmenšené Země hladší, než povrch oné kulečníkové koule.

Podle pravidel World Pool-Billiard Association má kulečníková koule rozměry 5,715 cm s tolerancí 0,0127 cm, tedy v praxi koule nesmí mít hrboly nebo důlky větší, než 0,0127 cm. To je opravdu velmi hladký povrch. Poměr mezi standardní velikostí kulečníkové koule a tolerance spočteme vzorečkem:

0,0127 / 5,715 = 0,00222

A co kdybychom vzali Zemi? Ta má průměr přibližně 12 735 km. Toto číslo vynásobíme poměrem mezi velikostí a povolenou tolerancí, což vyšlo 0,00222. Po vynásobení nám vyjde povolená velikost hrbolu nebo důlku  28 kilometrů.

Nejvyšší hora Mount Everest má 8,85 kilometru, nejhlubší bod je pak Mariánský příkop v hloubce 11 kilometrů. Dohromady jsme tedy na 20 kilometrech, což se naprosto pohodlně vejde do naší tolerance 28 kilometrů. Kdybychom tedy Zemi opravdu smrskli na velikost kulečníkové koule, naprosto pohodlně by se vešla do tolerance hladkosti i na profesionální kulečníkovou partii, tedy alespoň co se týče hladkosti povrchu.

Zdroj
DiscovermagazineWPA Pool
Back to top button